Kainų apklausa Nr.10-44/2017 šilumvežio TEP70M-0249 variklio MTU 20V4000R43L techninės priežiūros ir remonto paslaugoms pirkti