Informacija dalyviams

Informacija apie UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas vykdomų pirkimų viešinimą Vieša informacija apie UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas (toliau – VLRD) vykdomus pirkimus yra skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/, išskyrus VLRD pirkimus, vykdomus vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) numatytomis išimtimis. Šioje svetainėje papildomai yra skelbiama informacija apie VLRD pirkimus vykdomus vadovaujantis Įstatymo numatytomis išimtimis. Informacija apie šiuos pirkimus taip pat viešinama svetainėje https://www.mercell.com/.