Kainų apklausa 10-95/2018 kompiuterinei įrangai pirkti