Kainų apklausa Nr. 10-103/2018 nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo paslaugoms pirkti