Kainų apklausa Nr.10-96/2018 tirpiklius naudojančių įrenginių registracijos pažymėjimų atnaujinimo ir tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimo/išregistravimo paslaugoms pirkti