Derybos Nr. 12-66/2019 statinių (ypatingojo statinio kategorija)paprastųjų remontų darbų atlikimui