Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugos Nr. 12-68