Derybos Nr. 12-72/2019 statinio (ypatingojo statinio kategorija) paprastojo remonto darbų pirkimas